English
a-ordningen logo

Veiledning til a-ordningen

A-ordningen omfatter rapportering av arbeidsforholds- og inntektsopplysninger til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå. Du rapporterer ved å sende a-melding elektronisk, enten fra lønnssystem eller ved å registrere direkte i Altinn. Det er kun unntaksvis mulighet til å bruke papirskjema.

Klikk på ikonet for den løsningen du skal bruke for å tilgang til riktig veiledning for din løsning.

Veiledning til a-ordningen

Veiledning til a-ordningen

Informasjon om a-ordningen og rapportering av arbeidsforhold og ytelser

Registrere a-melding direkte i Altinn

Registrere a-melding direkte i Altinn

Hvordan rapportere ved direkte registrering i Altinn (uten lønnssystem)